2016-07-14-579На 14 юли 2016 г. в Превантивно-информационен център „Младост“ се състоя среща на експерти от дирекция „Превенции“ с доброволците, преминали интерактивната обучителна школа за обучители на връстници, провела се в периода 4 – 8 юли 2016 г. в к-с „Барите“.

В хода на срещата доброволците от превантивните клубове на Първа езикова гимназия, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, IV Езикова гимназия, МГ „Д-р П. Берон“, III ПМГ „Акад. М. Попов“, НГХНИ „Константин Преславски“, Професионална техническа гимназия бяха запознати с дейността на дирекция „Превенции“; със спецификата на всяко едно превантивно направление; със структурата на комисиите и съветите, функциониращи към дирекцията; с дейността на информационно-обучителен център „Чайка“ и на Превантивно-информационен център „Младост“, както и с дейността на центровете за социална превенция „Приморски“ и „Вл. Варненчик“.

Основен момент в информационно-обучителната среща бе информацията, че от следващата седмица започва т.нар. „Летен практикум за доброволци – обучители на връстници“.

Участници в летния практикум са 31 доброволци, преминали интерактивната обучителна школа на „Барите“, с обучител – Йордан Танковски. Младежите, разпределени по екипи, съобразно някое от превантивните направления на дирекция „Превенции“ (превенция на наркомании, на ХИВ/СПИН, на трафик на хора, на опасности в интернет) ще разработват своя програма и сценарий за обучителна сесия с връстници. Програмата и сценарият ще бъдат изработвани със съдействието на експерти на дирекция „Превенции“ и след това представени пред останалите участници.

Целта на летния практикум е доброволците да натрупат опит в провеждане на обучителни сесии с връстници, ползвайки различни интерактивни методи, ролеви игри; тренирайки своите умения за активно слушане, справяне с „трудни участници“, получаване и даване на „обратна връзка“ и не на последно място – представяне по достъпен и интересен за младежите начин на сериозно по същността си съдържание.

След преминаване на летния практикум, ръководствата на изброените по-горе училища ще бъдат уведомени за преминатото теоретично и практическо обучение на техните ученици, на които през учебната 2016/2017 г. биха могли да разчитат за провеждане на обучения по подхода „връстници обучават връстници“, както и активно да участват в различни превантивни кампании и инициативи на училищно ниво.

Доброволците, обучители на връстници, през учебната година ще имат месечни екипни срещи с експерти от дирекция „Превенции“ за обсъждане на ситуации, възникнали по време на връстниковите сесии (необходимост от още информация, нови подходи за овладяване на групата и т.н.).

Представянията на първите два екипа по теми от превенция на наркомании и превенция на ХИВ/СПИН ще бъде в седмицата 18 – 22 юли 2016 г. в Превантивно-информационен център „Младост“.

Интерактивното обучение и летния практикум на доброволците – обучители на връстници, са част от дейностите по „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици от VIII - XII клас“ (Рег. №1601/04.12.2015 г.) на дирекция „Превенции“, осъществявана съгласно Наредба № 6/11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, изд. от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката. Снимки може да видите тук!

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok