2016-07-05-513

От 4 до 8 юли 2016 г. в комплекс „Барите“ се проведе обучителна школа за  доброволци – обучители на връстници .

Организатор на обучението е Община Варна, дирекция „Превенции“, участници – 31 доброволци от превантивните клубове, функциониращи към дирекцията, от 7 варненски гимназии (Първа езикова гимназия, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, IV Езикова гимназия, МГ „Д-р П. Берон“, III ПМГ „Акад. М. Попов“, НГХНИ „Константин Преславски“, Професионална техническа гимназия), водещ - Йордан Танковски–психолог, ръководители – експерти от дирекция „Превенции“.

В рамките на 32 часа доброволците придобиха знания и умения, необходими им в дейностите, в които младежите ще ползват подхода „връстници обучават връстници“. Основните теми на обучението бяха:

Правила за групова работа. Ролята на обучителя в интерактивното обучение.

Планиране и подготовка на обучението. Процес и съдържание. Фази на обучителния процес.

Умения за структурирано представяне на информацията. Поставяне на акценти, формиране на изводи, обосноваване на аргументи.

Работа с визуализиращи материали и техника. Правила за визуализиране на информацията.

Дискусията като елемент от обучителния процес. Групова динамика. Тактики на водещия.

Ролевата игра като елемент от обучителния процес. Основни принципи на провеждане. Управление на дискусия след ролева игра.

Методи за извеждане на опит от групата. Взаимодействие с трудни участници.

Презентационни умения– планиране и структура на презентация. Умения за справяне със сценична треска.

Комуникативни умения – активно слушане, умения за задаване на въпроси, умения за даване на обратна връзка. Използване на невербалната комуникация за владеене на аудиторията.

Практическа част (в рамките на 10 часа)– изготвяне от участниците на обучителна програма и сценарий за еднодневно обучение и демонстрация на част от сценария.

Посочените теми бяха посредством много ролеви игри, демонстрация и преживяване на всеки един метод, усвояване на интерактивни методи за разделяне и работа по групи, за овладяване на групата и т.н.

Доброволческа школа завърши с връчването на удостоверения за преминатия интерактивен курс на обучение. Дейността на обучените доброволци продължава на градско и училищно ниво с организирането и провеждането на превантивно-информационни сесии с връстници, както и с участието им в различни кампании и инициативи по превантивните направления на дирекция „Превенции“

.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok