По повод 26-юни – Международен ден за борба със злоупотребата и незаконния трафик на наркотици, за втора поредна година дирекция „Превенции“, съвместно с Общинския съвет по наркотичните вещества - Варна, реализираха своята инициатива „Партньорство и взаимодействие при осъществяване на програми за превенция на детското рисково поведение, породено от уязвима среда.“

Целта на инициативата е изграждане на широка партньорска мрежа от институции, организации и специалисти, ангажирани при прояви на детското рисково поведение, тази година - с фокус към представителите на училищната общност в професионалните гимназии и работата им в случаи на деца с употреба на наркотични вещества.

На 21 юни 2016 г., от 11.00 часа се проведе работна среща между представители на Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, специалисти от Превантивно - информационен център по наркотичните вещества – Варна, експерти от дирекция „Перевенции“ и представители на професионалните гимназии в град Варна – пом.-директори, педагогически съветници и психолози, класни ръководители.

В дневния ред на срещата бе включено представяне на „Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск“ и на „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества VIII – XII клас“, осъществявани съгласно Наредба №6/11.04.2014 г. на Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването, както иобсъждане на възможностите и начините на партньорство по двете програми.

В хода на дискусията бяха обсъдени възможностите на професионалните гимназии за насочване на деца, попадащи в целевата група на „Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск“ и поддържането на активна обратна връзка между насочилия случая и екипа на „Програмата“.

По „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества VIII – XII клас“ бяха обсъдени възможностите за провеждане на тематични обучения за класни ръководители, педагогически съветници и други заинтересовани лица, както и за методическо подпомагане от страна на дирекция „Превенции“ при планиране, разработване и провеждане на училищни превантивно-информационни кампании.

Като резултат от проведената среща, в началото на учебната 2016/2017 г. партньорството между дирекция „Превенции“ и професионалните гимназии ще бъде договорено конкретно за всяко едно училище, съобразно подадената от него заявка. Снимки от инициативата може да видите тук!

 

 

 

 

Baner8

thumb6 varna ORIG