По повод 26-юни – Международен ден за борба със злоупотребата и незаконния трафик на наркотици, за втора поредна година дирекция „Превенции“, съвместно с Общинския съвет по наркотичните вещества - Варна, реализираха своята инициатива „Партньорство и взаимодействие при осъществяване на програми за превенция на детското рисково поведение, породено от уязвима среда.“

Целта на инициативата е изграждане на широка партньорска мрежа от институции, организации и специалисти, ангажирани при прояви на детското рисково поведение, тази година - с фокус към представителите на училищната общност в професионалните гимназии и работата им в случаи на деца с употреба на наркотични вещества.

На 21 юни 2016 г., от 11.00 часа се проведе работна среща между представители на Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, специалисти от Превантивно - информационен център по наркотичните вещества – Варна, експерти от дирекция „Перевенции“ и представители на професионалните гимназии в град Варна – пом.-директори, педагогически съветници и психолози, класни ръководители.

В дневния ред на срещата бе включено представяне на „Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск“ и на „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества VIII – XII клас“, осъществявани съгласно Наредба №6/11.04.2014 г. на Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването, както иобсъждане на възможностите и начините на партньорство по двете програми.

В хода на дискусията бяха обсъдени възможностите на професионалните гимназии за насочване на деца, попадащи в целевата група на „Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск“ и поддържането на активна обратна връзка между насочилия случая и екипа на „Програмата“.

По „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества VIII – XII клас“ бяха обсъдени възможностите за провеждане на тематични обучения за класни ръководители, педагогически съветници и други заинтересовани лица, както и за методическо подпомагане от страна на дирекция „Превенции“ при планиране, разработване и провеждане на училищни превантивно-информационни кампании.

Като резултат от проведената среща, в началото на учебната 2016/2017 г. партньорството между дирекция „Превенции“ и професионалните гимназии ще бъде договорено конкретно за всяко едно училище, съобразно подадената от него заявка. Снимки от инициативата може да видите тук!

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok