През м. май 2016 г. Община Варна, дирекция „Превенции“ съвместно с общинската дирекция „Здравеопазване“, проведоха обучение, предназначено за лекари и медицински сестри, ангажирани с медицинското обслужване на територията на варненските училища. Инициативата е в изпълнение на „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2016” на дирекция „Превенции”, както и на „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици VIII–XII клас“, осъществяваща се с разрешение №1601/04.12.2015 г., съгласно Наредба №6/11.04.2014 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката.

В двете части на обучението участваха 21 училищни лекари, 31 медицински сестри и един медицински фелдшер, работещи на територията на всичките варненски училища.

В първата част на обучението д-р Станчев, гл. експерт в дирекция „Превенции“, представи актуални тенденции в употребата на наркотици от младите хора; факторите за възникване на остри интоксикации, модели на употреба, характеристики на регистрираните случаи. Експертът представи и възможностите за насочване на младите хора, употребяващи наркотични вещества и проследяване на случаите. Анонсирани бяха програмите, осъществявани в Превантивен център „Младост” и центровете за социална превенция към дирекция „Превенции”, както и програми, осъществявани от неправителствени организации, финансово подпомагани през бюджета на дирекция „Превенции”.

Доц. д-р Снежа Златева, началник на Клиниката по остри отравяния и токсикоалергии при МБАЛ-ВМА – Варна, представи актуалната ситуация по отношение на острите интоксикации в клиничен план, като съпостави данните с петгодишен обзор на случаите и наблюдавани тенденции на злоупотреба с психоактивни вещества (ПАВ); нарушения на психофизиологичните функции и реакции у пострадалите от остри интоскикации, вследствие употреба на ПАВ. Особено внимание беше отделено на оказването на помощ и алгоритъма на действия на медицинските специалисти при съмнение за интоксикация, причинена от употреба на ПАВ.

Във втората част на обучението д-р Юлия Витлянова, началник отдел „Профилактика на болестите и промоция на здраве“, РЗИ – Варна, постави акцент върху следните темите:Особености на превенцията на рисковото сексуално поведение“, „ХИВ/СПИН и сексуално преносими инфекции сред младите хора“; „Актуална ситуация, превантивни подходи, консултиране и насочване“; „Опазване на репродуктивното здраве на младите хора“. В хода на дискусията след обучението бяха повдигнати въпроси, свързани със здравното образование и профилактиката на болестите, предавани по сексуален път.

Тези обучения поставят началото от цикъл превантивни инициативи за повишаване квалификацията и капацитета на професионалистите, работещи с ученици на територията на община Варна.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok