На редовно заседание на Общински съвет на 11 май бе приета Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ 2016-2020 г.

         Стратегията се базира на изградения капацитет и постигнатите резултати в изпълнението на Общинската стратегия за превенция на ХИВ/СПИН 2009-2014 и се основава на ключовите принципи и насоки за борба с разпространението на ХИВ/СПИН на СЗО и ООН, Националната здравна стратегия 2015-2020, Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2016-2020.

    В съответствие с дейностите, заложени в приоритетна област III на Общинската стратегия, в края на м. май 2016 г. бе проведен семинар с участието на членове на Консултативния съвет по ХИВ/СПИН и разширена експертна група по превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Основните теми на семинара бяха: „Оптимизиране на междуинституционалното сътрудничество за поддържане и разширяване на партньорската мрежа от организации и институции на местно ниво за разработване и реализиране на общинските годишни програми по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ“; „Взаимодействие в рамките на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции“.

    В хода на семинара бяха обсъдени приоритетни дейности при планирането за 2017 г. Участниците се обединиха около следните предложения:

-     комплексни проучвания, мониторинг на напредъка в изпълнение на Стратегията;

-     разширяване обхвата на превантивните инициативи сред студентите от варненските университети;

-     регулярни обучения за повишаване капацитета на професионалистите, работещи с младите хора;

-     разработване на иновативни услуги за младите хора в областта на превенцията на рисковото сексуално поведение, които да обхващат и съпътстващите здравни, социални и поведенчески проблеми;

-     разработване на нови информационни и образователни материали, използване на съвременни комуникационни канали;

         Предстои много работа за планиране и осъществяване на тези идеи, чиято цел е превенция на рисковото сексуално поведение на младите хора, запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН и опазване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok