Днес, 27 април 2016 г., в хотел „Голдън Тюлип“-Варна се проведе конференция „Мобилен подход за работа с млади хора в риск и с техните семейства“.

Организатори на конференцията са Социална асоциация „Св. Андрей“ и Сдружение „Съучастие“ в партньорство с Община Варна.

В събитието участваха Т. Иванов – зам.-кмет на Община Варна; г-жа Св. Коева – директор на дирекция „Превенции“; експерти от общинските дирекции „Превенции“, „Образование и младежки дейности“, „Социални дейности“; г-жа Адриана Григорова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Варна; представители на неправителствени организации, ползващи мобилен подход за работа с млади хора – Социална асоциация „Св. Андрей“, Сдружение „Съучачастие“, Фондация „За по-добро психично здраве“, Фондация „SOS-семейства в риск“, Сдружение „Каритас“-Русе, Сдружение „Клуб на НСО“ – Търговище; професионалисти и експерти от общински администрации и социални служби.

Конференцията бе открита от г-н Т. Иванов – зам.-кмет на Община Варна, който приветства организаторите и участниците в събитието, като подчерта, че мобилният подход за работа с млади хора от уязвима среда и техните семейства има своето запазено място в цялостната политика по превенция на рисковото поведение на младите хора в Община Варна. Г-н Иванов изрази своята подкрепа към последващи дейности на неправителсствени организации, ползващи този подход за работа сред младите хора.

В своето обръщение г-жа Св. Коева – директор на дирекция „Превенции“ подчерта дългогодишното многопосочно партньорство на дирекцията с двете организации – „Св. Андрей“ и „Съучастие“ като конкретно очерта ролята на Община Варна за осъществяването на мобилния подход за работа с младите хора в риск. В годините на сътрудничеството, Община Варна финансира проекти на неправителствени организации, ползващи мобилния подход за превенция на трафик на хора и за превенция на ХИВ/СПИН; осигурява на неправителствените организации безвъзмездното ползване на материална база, за да улесни техните дейности и не на последно място – осъществява обучения по мобилен подход за работа с млади хора в риск и за експерти и професионалисти от различни институции и организации, за да гарантира комплексната работа на всички специалисти, ангажирани с превенцията на рисковото поведение сред деца и млади хора.

В хода на конференцията активно участие имаха експертите от дирекция „Превенции“ – д-р Б. Станчев, Б. Алексиева, П. Атанасова – член на Местната комисия за борба с трафика на хора.

В своето обръщение представителите на Социална асоциация „Св. Андрей“ и на Сдружение „Съучастие“ представиха опита на организациите за работа с мобилен подход.

Близо 10 години двете организации, в партньорство с Община Варна, работят за въвеждане на концепцията за мобилна работа в общности на деца и младежи в риск. Приоритет в работата са младежите от „Максуда” и другите ромски квартали. Изграден е екип от мобилни работници, които работят на терен за подобряване на житейската ситуация на младите хора, развитие на умения за живот и превенция на рисковото поведение.

Мобилните работници са хора, вътрешни за общността, които са спечелили нейното доверие. Винаги могат да бъдат намерени, за да окажат подкрепа, да предоставят информация, или да бъдат медиатори в разрешаването на проблем.

Концепцията за мобилна работа е социално-педагогически модел, ориентиран към нуждите на хората от улицата. Неговото развитие и обхващане на нови територии от картата на града е наложително, поради множество причини, които са добре познати (агресия, наркотици и др.). Моделът на работа не е скъп, но за сметка на това се изгражда бавно – нужно е време за развитие на човешкия ресурс и време за спечелване на доверието на общността.

Някои от резултатите, постигнати в процеса на мобилна работа в „Максуда” говорят много повече за нейния смисъл. Например:

За последните 3 години: са подкрепени 47 младежи да се върнат в училище; 78 младежи са получили помощ да продължат образованието си; 117 семейства са получили социална и психологическа подкрепа за преодоляване на своята изолация.

През 2015 - 2016 година: над 200 младежи са включени в процеса на мобилна работа (работа по случай, работа в групи, предложения за свободното време, информационни кампании).

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok