223         За поредна година, от 18 април 
2016 г. до 31 май 2016 г., в община Варна щесе проведе кампания за превенция трафика на хора с цел трудова експлоатация –„Закъде пътуваш?“

        Организатори на кампанията са Местната комисия за борба с трафика на хора и дирекция „Превенции“, Община Варна в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора.

 Партньори в кампанията са иДирекция „Бюро по труда“ - Варна, Първа езикова гимназия, III ПМГ „Акад. Методий Попов”, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри”, ГПЧЕ „Йоан Екзарх”, МГ „Д-р Петър Берон”, НГХНИ „Константин Преславски” и Професионална техническа гимназия.

 Основна цел на кампанията е да се повиши информираността на търсещите работа в чужбина за рисковете от въвличане в трафик на хора и начините за избягването им. Водещ акцент в дейностите с младите хора в училищна възраст еда се засили тяхната чувствителност към риска от попадане в трафик с цел трудова експлоатация, предвид скорошните им планове за работа и обучение в чужбина.

 Дейностите, предвидени в кампанията, ще се реализират на училищно, градско и национално ниво.

 На училищно нивоса предвидени обучителни сесии по метода „връстници обучават връстници“; ролеви игри – симулации на ситуации, в които се случва набирането на хора с цел трудова експлоатация; разяснителни кампании в междучасията с раздаване на информационни материали – гривни, брошури и др.

 В училищните кампании се очаква с информация по проблема да се достигне до над 2 200 млади хора на възраст 17 – 19 години.

 На градско ниво в рамките на кампанията ще се проведат обучения на професионалисти и доброволци:

üобучение на служителите от дирекция „Бюро по труда“ – Варна, с акцент „Трафик на хора. Трудова експлоатация – рискове и последици“. В обучението ще участват близо 20 служители и експерти;

ü   обучение на служители от Гранична полиция. Фокусът в това обучение е върху идентификацията на жертвите на трафик и мерките по предоставяне на закрила. Очаква се в обучителните сесии да се включат около 20 специалисти от Гранична полиция;

ü   обучение на доброволци от Градския и училищните превантивни клубове към дирекция „Превенции“. Акцентът в обучението на младежите е усвояването на знания и умения за работа по метода „връстници обучават връстници“ по темата „трафик на хора“. В тренингите ще се включат над 35 доброволци от превантивните клубове.

Обученията се водят от секретаря на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна и членове на комисията.

На национално ниво в рамките на кампанията „Закъде пътуваш?“, доброволци от Градския превантивен клуб ще участват в Националната доброволческа академия в Благоевград. В обучителните модули на академията доброволците ще придобият и доразвият презентационните си умения; уменията си за работа в екип и обучаване на връстници, както и познанията си по темата „трафик на хора“ и проблемите, свързани с това явление.

В рамките на кампанията „Закъде пътуваш?“ ще бъдат разпространявани:

ü  гривни, с надпис „Закъде пътуваш?“, предоставени от Националната комисия за борба с трафика на хора;

ü  брошура с информация за трудовата експлоатация;

ü  книжка, предназначена за хора, които искат да следват или работят в Германия;

ü  плакати с логото на кампанията.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok