За десета поредна година, от 15 до 30 април 2016 г., в община Варна ще се проведе инициативата „Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“.

snimkaОрганизатори на инициативата са Община Варна, дирекция „Превенции“, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в партньорство с местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в районите „Приморски“, „Одесос“, „Младост“, „Вл. Варненчик“, „Аспарухово“, км. Каменар, км. Тополи. Традиционни партньори на проявата са ОД на МВР и варненските училища. В тазгодишната инициатива активно ще участват Средношколското общежитие „Михаил Колони" и Приюта за бездомни деца „Гаврош“.

Водеща цел на инициативата „Открити дни на местните комисии“ е запознаване на децата с отговорностите, които те имат, ако по една или друга причина са извършили прояви, насочени срещу техни връстници, близки, обществото като цяло и тези прояви водят до прилагане на разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

В спектъра на дейностите, предвидени в инициативата, са теми като: агресията, наркотиците, рисковото поведение в интернет, какво е трафик на хора и опасността да бъдат въвлечени деца и др. Посочените теми ще бъдат разглеждани от възможните роли, в които могат да попаднат децата – извършители или потърпевши. В беседите и дискусиите ще бъдат разисквани възможностите, с които децата разполагат – да се справят сами; да търсят помощ от възрастни; да търсят помощ от специалисти – педагози, психолози, местни комисии, обществени възпитатели, инспектори детска педагогическа стая; да подадат сигнал – по телефон и онлайн.

„Проявите на агресия в училище и как да реагирам“ ще бъде най-често дискутираната тема.

В дейностите на инициативата „Открити дни на местните комисии“ ще се включат председатели, секретари и членове на местните комисии по райони; обществени възпитатели, инспектори детска педагогическа стая, учители, класни ръководители, обучители на връстници от Градския превантивен клуб към дирекция „Превенции“.

Очакванията са в инициативата да бъдат обхванати над 3800 деца, на възраст от 7 до 17 години от 38 варненски училища.

Дейностите, предвидени в инициативата „Открити дни на местните комисии”, биха могли да се обобщят в няколко посоки:

-  мултимедийни презентации, беседи, дискусии, обучителни сесии по следните теми: „Престъпления, извършвани от непълнолетни деца“; „Кражби, грабеж, побойничество и Законът за БППМН“; „Насилието“; „Общуване без агресия“, „Кражбата – посегателство върху собствеността“; „Агресията и противообществените прояви“; „Наказателната отговорност“, „Наркотиците“; „Рисковете в интернет пространството“; „Опасностите от въвличане в трафик на хора“;

-  „Ден на инспектора детска педагогическа стая“;

-  тренинги за асертивно поведение;

-  спортни състезания (футбол, народна топка, щафетни игри);

- конкурси за рисунки, есета, стихотворения, фотографии и др. на теми: „Доброто в нас“; „Как изглежда добрината?“

За участниците в инициативата „Открити дни на местните комисии“ са осигурени следните материали: „Книжка за тийнейджъри“ (В книжката се разглеждат потребностите, правата и отговорности на младия човек); книжка за родители - „Отговорността да възпитавам“; книгоразделители, химикали,значки, ключодържатели.

         Подробната програма на инициативата „Открити дни на местните комисии“ по райони може да видите на следните линкове: Район "Приморски", Район "Одесос", Район "Младост", Район "Владислав Варненчик", Район "Аспарухово", км."Каменар", км."Тополи"

           Забележка: Възможни са корекции по програмата!

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok