Дне2016-04-01-123с, 1 април 2016 г., в хотел „Черно море“ – Варна се провежда дискусионен форум „Тенденции в разпространението и употребата на наркотични вещества сред деца и млади хора“.

Организатори на събитието са Община Варна, дирекция „Превенции“ и Общинският съвет по наркотичните вещества.

Целта на форума е професионалистите, работещи в областта по намаляване на търсенето и предлагането на наркотични вещества, да обменят информация за новите тенденции в проблемите, свързани с наркотици, както и да обсъдят възможностите за разширяване на съществуващите политики на отговор – превенция, лечение, рехабилитация и др.

Водещи акценти на събитието са актуалната ситуация, свързана с разпространението на употребата на наркотични вещества сред деца и млади хора, както и наблюдаваните здравни и социални негативни последици, със специален фокус върху канабис, стимуланти и нови наркотици.

В събитието участват:Тодор Иванов – зам.-кмет на Община Варна и председател на Общинския съвет по наркотичните вещества (ОБСНВ); Коста Базитов – зам.-кмет на Община Варна; Светлана Коева – директор на дирекция „Превенции“ и зам.-председател на ОБСНВ; директори и експерти от общинските дирекции: „Превенции“, „Здравеопазване“, „Социални дейности“, „Образование и младежки дейности“, „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“; председатели на постоянни комисии в Общински съвет – Варна; ръководители и експерти от: дирекция „Социално подпомагане“, ОД на МВР, РИО на МОН – Варна, Център за спешна медицинска помощ, Клиника по токсикология – МБАЛ ВМА – Варна, Районна прокуратура – Варна; хабилитирани лица от Медицински университет, катедра „Психиатрия и медицинска психология“ и от Икономически университет – Център за социални изследвания; представители на неправителствени организации; ръководители на училищни превантивни клубове.

Във форума участват и Венда Зидарова – началник отдел „Наркотични вещества и съвети“ към МЗ и национален координатор по намаляване търсенето на наркотични вещества; Светлана Йорданова – секретар на Националния съвет по наркотичните вещества; Виолета Богданова – директор на дирекция „Методологично ръководство и координация на дейностите по намаляване търсенето на наркотици“ в Националния център по наркомании (НЦН) и Антония Банчева – ст. експерт в дирекция „Национален фокусен център за наркотици, наркомании, проучвания и информация“ в НЦН.

Форумът откри г-н Тодор Иванов – зам.-кмет на Община Варна и председател на Общинския съвет по наркотичните вещества (ОбСНВ). В изказването си г-н Иванов изрази надежда, че с обединените усилия на присъстващите участници - представители на различни институции и организации, е възможна ефективната превенция на рисковото поведение сред младите хора, свързано с употребата на наркотични вещества.

Г-н Коста Базитов – зам.-кмет на Община Варна, подчерта, че единните усилия и взаимната съпричастност на сферите на сигурността, здравеопазването, образованието, социалните дейности, спорта биха довели до по-големи възможности за въздействие и предотвратяване на „социалния феномен“ – употребата на психоактивни вещества от младите хора.

В своето обръщение г-жа Светлана Коева – директор на дирекция „Превенции“ и зам.-председател на ОбСНВ изрази благодарност към присъстващите за сътрудничеството и партньорството през годините, в търсенето и прилагането на политики на адекватен отговор. Специална благодарност от свое име и от името на екипа на дирекция „Превенции“, г-жа Коева изказа към проф. Г. Попов за методологично ръководство и винаги навременната му помощ и подкрепа, както и към доц. д-р Снежа Златева за професионализма и постоянството в търсенето на решения.

Дневният ред на събитието продължава с представянето на изследвания и експертни становища от страна на представителите на национално ниво – г-жа Венда Зидарова, г-жа Виолета Богданова и г-жа Антония Банчева.

Отношение към актуалната ситуация на местно ниво ще присъства в презентацията на д-р Снежа Златева - началник на Клиниката за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии към ВМА МБАЛ Варна и в представянето от д-р Борислав Станчев – главен експерт в дирекция „Превенции“, на данни от изследвания, финансирани от дирекцията.

Форумът ще приключи с дискусия, в която мненията и становищата на присъстващите професионалисти и експерти, се очаква да са в посока какви са възможностите за реализиране политики на отговор на национално и местно ниво, в партньорство с други институции и организации, със структурите на гражданското общество, с оглед партньорство и координиране на дейности в името на това, младите хора да имат възможността да правят своя информиран избор между: „Каква е личната ми „печалба“ от рисковото ми поведение“ и „Какъв ли е другият начин?“.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok