Днес, 25.02.2016г., в зала „Варна“ на Община Варна се състоя второто редовно заседание за 2016г. на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

    Присъстваха представители на дирекция „Превенции“, Община Варна, Районен съд, Районна прокуратура, ОД на МВР, Дирекция „Социално подпомагане” и Областна служба “Изпълнение на наказаниетио“- Варна.

    Основен акцент в заседанието беше приемането на Отчета за дейността на комисията през 2015 г. Изнесени бяха данни за броя и обхвата на възпитателните дела, за децата, обхванати с възпитателни мерки,както и за по-важни превантивни програми и инициативи осъществявани от ОКБППМН през 2015г.

По отношение структурата на проявите, отчетен беше факта, че кражбите съставляват повече от половината изършени престъпления – (63). Следвани по честота от делата за нанесени телесни повреди – 19 и тези свързани с наркотици - 17.

Спрямо 2014г има увеличение на броя делата образувани за кражби и за престъпления свързани с наркотици.

През 2015 г. няма тежки престъпления срещу личността (убийства, опити за убийства, изнасилвания).

По повод на налаганите меркинай-честотова са - „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” (52 мерки); „задължаване за участие в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението”(48 мерки); „предупреждение” (42 мерки) и „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи” (12 мерки).

През 2015 г. няма настанени деца във възпитателно училище-интернат (ВУИ) или в социално-педагогически интернат (СПИ).

Всички членове на комисията се обединиха, че приоритетна задача за 2016г. ще е превенция на употребата на наркотични вещества, предвид удвоения брой на възпитателни дела, свързани с наркотици.

Програми и кампании, осъществявани през 2015г., които ще продължат и през 2016г. са: "Програма за превенция на агресивното поведение сред ученициI-IV клас", "Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните",Национално състезание–викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok