На основание Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА, ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за разработване на проекти от неправителствени организации,

за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В програмата могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ. Проектните предложения трябва да обхващат периода 1 април – 31 октомври 2016 г. и не трябва да надвишават сумата от 5 000 лв. Кандидатстващите организации подават проектите си в деловодството на община Варна до 2 март 2016 година.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от ТУК Допълнителна информация на телефон 052/820 677

 

 

 

 

Baner8

thumb6 varna ORIG