Днес, 10.02.2016г., в кабинета на Тодор Иванов, зам. кмет на Община Варна се състоя първото редовно заседание за 2016г. на Местната комисия за борба с трафика на хора.

    Членове на комисията са представители на дирекция „Превенции’, Община Варна, Районна прокуратура, ОД на МВР, ТД „БОП”, Дирекция „Социално подпомагане” и НПО.

    Основни акценти в заседанието бяха приемането на Отчета за дейността на комисията през 2015 г. и Програмата за дейностите през 2016 г. През 2015 г. Комисията е провела 3 информационни кампании – Кампания за превенция на трудовата експлоатация „Закъде пътуваш”, Кампания за повишаване на чувствителността към жертвите на трафик „Синьо сърце” и Кампания по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора. Обхванати са 4000 ученици от 8 до 12 клас в рамките на училищни кампании и 1100 млади хора – в общоградските. Кампаниите бяха обезпечени с информационни флаери, превантивни брошури, балони, значки, ключодържатели, силиконови гривни. Доизграждат се и структурите на доброволците, работещи по превенция на трафика на хора, както в училищна, така и в общоградска среда. Близо 140 нови доброволци са привлечени за работа в училищните превантивни клубове, от които 60 са приети и за членове на градски превантивен клуб.

     Проведени са обучения за 40 професионалисти, ангажирани в превенцията и противодействието трафика на хора и закрила на жертвите. Нова тема, представени по време на обученията е връзката между интернет и трафика на хора. Партньори при провеждането им са Местната комисия за борба с трафика на хора и дирекция „Превенции”, Община Варна, Национална комисия за борба с трафика на хора, Национален център за безопасен интернет.

    Приоритетна дейност в Програма 2016 на Местната комисия за борба с трафика на хора е разработването на единна методика за провеждане на Училищно базирани програми за превенция на трафика на хора сред ученици 8 – 12 клас.

    Планира се разширяване на доброволческите групи, включително и развитието на такива за работа в ромска общност. Продължават обученията и на професионалисти, представители на полиция, социални служби, МКБППМН, дирекция „Бюро по труда” и др. През 2016 г. ще бъде проведено обучение за мерките по Местния механизъм за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора за служителите, които осъществяват първия контакт.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok