bezopasen internetОбщина Варна, дирекция „Превенции“ за пореден път организира кампания по повод Международния ден за безопасен интернет – 9 февруари. По инициатива на Европейската комисия, от 2004 г. насам вторият вторник на месец февруари е определен за нарочен ден, в който вниманието на широката общественост е насочено към необходимостта от осигуряване на по-сигурна онлайн среда за децата и младите хора, които да могат отговорно и безопасно да ползват възможностите на интернет и мобилни устройства.

Мотото на деня за безопасен интернет през 2016 г. е „Дай своя принос за по-добър интернет“.

Общинската политика за превенция на рисковете за децата и младите хора в интернет-пространството, осъществявана от дирекция „Превенции”, се реализира в тясно партньорство с експертите в тази област в лицето на Националния център за безопасен интернет и е базирана на разбирането, че за децата и младежите непрекъснатият достъп до онлайн пространството и поддържането на активен социален живот в него, е съвсем естествен процес. Младите хора споделят, търсят информация, формират мнение и поведение, предимно в контакт с връстниците си.

В програмата на тазгодишната кампания на дирекция „Превенции“ са включени следните събития:

  • Обучения (на ученици и родители). Обученията ще се водят от доброволци от Градския превантивен клуб към дирекция „Превенции“ – обучители на връстници;
  • Анкета със средношколци - „Разпознаваме ли опасностите в интернет“. Анкетата включва такива въпроси като: за какво най-често децата и младите хора ползват интернет; какви са най-големите рискове и опасности; какво означава да имаш сигурна парола – трябва ли да се променят паролите на определено време; умеят ли младите хора да се справят с компютърните вируси; отчитат ли реалните опасности в интернет от въвличане в трафик на хора, онлайн-тормоз, дискриминация, измами и т.н. Съобразно получените резултати, с участниците в анкетата по време на кампанията ще бъдат проведени дискусии-обучения за разпознаване на определени рискове и представяне на начини на реагиране.
    • Дискусии с участниците в анкетата;
  • Инициативи в интернет пространството (разпространение на лого и видеоклип). Видеоклипът е изработен и предоставен за общинската кампания от Сдружение „Beehivе“ - https://www.youtube.com/watch?v=qt7TwMuYP4E.

В посочените дейности ще се включат около 1 200 ученици от 1 до 9 клас.

Партньори на дирекция „Превенции“ в кампанията за безопасен интернет са 7 гимназии (Първа езикова гимназия, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, III ПМГ „Акад. М. Попов“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, НГХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия, МГ „Д-р П. Берон“), 4 основни училища (ОУ „Ч. Храбър“, ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Цар Симеон“, ОУ „Йордан Йовков“) и Сдружение „Beehivе - Споделено работно място“.

В рамките на кампанията ще бъде разпространен наръчникът: „Другият речник за интернет…“ (http://prevencii.com/PDF_INT/drugia_rechnik.pdf ), разработен съвместно с Националния център за безопасен интернет и отпечатан от дирекция „Превенции“.

Като един от важните резултати на кампанията е очакването участниците да имат различната информация за ползването на интернет, да повишат своята бдителност и отговорно ползване, да знаят сайта на Националния център за безопасен интернет - http://www.safenet.bg/bg/ - помощник за всякакъв вид въпроси, затруднения, заплахи, защо не – и любопитства, свързани с „по-добрия интернет“.

 

 

 

 

Baner8

thumb6 varna ORIG