На 24 ноември 2015 г., в зала „Варна“ се проведе заседание на Общинския съвет по наркотичните вещества (ОбСНВ)– Варна. Организатори на събитието са ОбСНВ и дирекция „Превенции“ към Община Варна.

В заседанието участваха ръководители и представители на общинските дирекции „Образование и младежки дейности“, „Социални дейности“, „Здравеопазване“, „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“; ръководителите на Център за спешна медицинска помощ - Варна, на Втора клиника по психиатрия УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, на Клиниката по интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии; представители на Регионалния инспекторат по образованието – Варна, на дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, на ОД на МВР – Варна. В заседанието участие взеха общински съветници, представители на неправителствени организации, ръководители на училищни превантивни клубове към дирекция „Превенции“, както и професионалисти – психиатри, клинични психолози и др.

Основен фокус на срещата бе представянето на две програми, получили разрешителен режим за осъществяване от Националния център по наркомании (НЦН).

Първата програма – на дирекция „Превенции“, бе представена от ръководителя ѝ - д-р Борислав Станчев, главен експерт в дирекция „Превенции“. Програмата се нарича „Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск“, регистрирана под № 1108/12.08.2015 г. от НЦН, на основание Наредба № 6 на МЗ и МОН за условието и реда за осъществяване на програми за превенция употребата на наркотични вещества.От началото на м. септември 2015 г. се осъществява в Превантивно-информационен център „Младост“ – структура на дирекция „Превенции“. Основната цел на Програмата е предотвратяването на възникването или ескалирането на негативни здравно-социални последици, свързани с наркотици и алкохол сред деца, за които ясни индикатори показват висока степен на индивидуален риск от развитие на проблемна употреба и зависимост на по-късен етап в живота, чрез ранно установяване и превантивна намеса на индивидуално, семейно и социално ниво. На заседанието бяха коментирани целевите групи, дейностите и интервенциите по Програмата, начините за насочване и др.

Втората лицензирана програмата – на Сдружение „Отвори очи“, бе представена от отец Михаил. Програмата се нарича „Програма за психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества“. Програмата е регистрирана под № 1212/28.09.2015 г. от НЦН на основание Наредба № 8 на МЗ за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества. Програмата се изпълнява в Православен център за духовно обгрижване на наркозависими „Св. Боян Енравота“.

В хода на срещата доц. д-р Снежа Златева представи резултатите от изследване „Търсене на помощ по повод остри интоксикации след употреба на наркотици и други ПАВ при деца и млади хора“. Изследването е проведено от Сдружение „Живот без алкохол“ с финансовата подкрепа на дирекция „Превенции“, Община Варна.

В отговор на тревожните данни изнесени в споменатото изследване, г-жа Светлана Коева – директор на дирекция „Превенции“ и зам.-председател на ОбСНВ – Варна, представи планираните от дирекцията за 2016 г. устойчиви и доказали своята ефективност дейности, както и нови такива в областта на превенцията на употребата на наркотиците и други ПАВ сред деца и млади хора. Подготвена и изпратена за разрешение към НЦН и МОН е Училищно базирана програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици от VIII - XII клас“. Програмата е разработена от дирекция „Превенции“ в партньорство със Сдружение „Асоциация на варненски организации за превенция на наркоманиите“. Основен фокус на Програмата е ограничаването на разпространението на употребата на наркотични вещества сред ученици VIII - XII клас, чрез предоставяне на достатъчна, обективна и достъпна информация, изграждане на мотивация и поведенчески умения за водене на здравословен живот и подкрепа на училищната политика за осигуряване на защитена социална среда, както и постигането на трайна позитивна промяна в културните и социалните характеристики на училищната среда, влияещи върху избора на подрастващите относно употреба на наркотици.

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.