На 20.11.2015г /петък/ от 11,30 часа в зала „Варна“, Община Варна се проведе – кръгла маса на тема: „Превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Подобряване на регионалното сътрудничество и обмен на добри практики и информация “, организирана от Община Варна, дирекция „Превенции“и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН).

Участие в срещата взеха секретари на Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от общините на област Варна, секретаря на Местната комисия за борба с трафика на хора – Община Варна, инспектори детска педагогическа стая, прокурори по надзора на непълнолетни, професионалисти.

Пред специалистите от системата за превенция на детското асоциално поведение от област Варна, г-жа Светлана Коева – директор на дирекция „Превенции“ представи направленията, в които работи дирекцията. Представи организацията и начина на работа на различните структури към дирекцията – Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет по наркотичните вещества, Местна комисия за борба с трафика на хора, Консултативен съвет по ХИВ/СПИН. Г-жа Коева отдели специално внимание на партньорството и съвместната работа на дирекция „Превенции“ с неправителствените организации по програми и проекти, насочени към превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора.

Проф. Иванка Бончева представи „Програма за превенция на детското агресивно поведение в училище“, осъществявана в 15 основни варненски училища от 2009 г. от дирекция „Превенции“.

Експерти от дирекция „Превенции“ представиха и дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора, както и „Програма за превенция на трафика на хора в ромска общност“.

В последвалата дискусия, бе обсъдена възможността за изграждане на регионална мрежа за партньорство, насочена към обмен на добри практики в превенцията на детското асоциално поведение, провеждането на съвместни инициативи, методологична съгласуваност по отношение на програми и проекти и др.

На участниците в срещата бяха предоставени методически материали, разработени от дирекция „Превенции“.

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.