Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към Министерски съвет, съвместно с фондация "Ханс Зайдел", Съвета на Европа и Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците в България (ВКБООН) организира международна конференция "Взаимодействието между механизмите за закрила на жертвите на трафик и предоставянето на убежище", която ще се проведе в периода 23 - 24 юни 2015 г. в хотел "Хилтън", гр. София. От страна на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) при Община Варна участие ще вземат г-жа Светлана Коева - директор на дирекция "Превенции" и зам. председател на МКБТХ, г-н Димитър Василев, Секретар и г-жа Петя Атанасова - член на МКБТХ.
       Целта на конференцията е да се предложат конкретни решения за превенция на престъплението трафик на хора сред уязвимите групи от мигранти и търсещи убежище. Форумът си поставя задача да събере експерти на международно и национално ниво, за да се обсъдят добри практики и да се дискутират възможните и съществуващи проблеми, като се предложат решения за преодоляване на предизвикателствата пред този проблем.
       Събитието ще бъде открито от г-н Цвятко Георгиев, заместник-министър на вътрешните работи на Р България и член на НКБТХ, г-н Джанлука Еспозито, ръководител на департамента за равенство и човешки права към Съвета на Европа, г-н Роланд-Франсоа Вейл, представител на ВКБООН в България, г-н Богдан Мирчев, представител на фондация "Ханс Зайдел" в България. На събитието ще присъстват още представители на Съвета на Европа, ВКООН, Международната организация по миграция, Международния център за развитие на миграционните политики, Министерство на образованието, Държавна агенция за бежанците, Дирекция "Миграция" към МВР, както и представители на различни институции и неправителствени организации от България, Гърция, Италия, Унгария, Малта, Македония, Полша, Сърбия, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.
       През последните години е налице засилен растеж на миграционните процеси в Европа. Различни фактори, включително и конфликтите в Близкия Изток, водят до значително увеличаване на броя мигранти, търсещи закрила и убежище в България и ЕС. В резултат на тяхната уязвима позиция, мигрантите и бежанците са изложени на висок риск от попадане в престъплението трафик на хора, особено трафик на жени и деца. Подобряването на методите за идентификация и закрила на жертви на трафик сред хората, търсещи убежище е един от основните пътища в посока на преодоляването на този проблем.

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.