Програмата е приета с решение 508-4/14/4.03.2021 г.

 

„ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА – 2021

  

     ДЕЙНОСТИ

 

 

 

I.

 

СУБСИДИИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 (§ 45-00, д. 239 „Местна дейност –Превенции”)

 
 

1.

Финансиране на програма за психологическо консултиране и психотерапия на младежи (18-25 г.) в риск

 Изпълнител: сдружение „Дружество по позитивна психотерапия в България”

Програмата се изпълнява в съответствие с изискванията на Наредба № 6/11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН.

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между Общината и сдружението.

 

2.

Финансиране на програма за посттравматична и вторична превенция на хора, извършили опит за самоубийство

 Изпълнител: фондация „Суицидопревенция“

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между Общината и фондацията.

 

3.

Финансиране на програма за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред деца и  млади хора в риск

 Изпълнител:  Фондация „Център за социално-екологични практики“

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между Общината и фондацията.

 

4.

Финансиране на програма за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Робски трудNO”

 Изпълнител: сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между Общината и сдружението.

 

5.

Финансиране на програма за повишаване информираността на младите хора, относно рисковете при шофиране след употреба на алкохол и упойващи вещества

Изпълнител: ОС на БЧК- Варна

Субсидията се предоставя на два трансфера на основание сключен договор между Общината и ОС на БЧК- Варна.

 

6.

Финансиране на изследователска програма „Епидемиология и профил на острите интоксикации,  дължащи се на употреба на психоактивни вещества“

Изпълнител: сдружение „Живот без алкохол“

Субсидията се предоставя на два трансфера на основание сключeн договор между Общината и сдружението.

 

7.

Финансиране на програма за мобилна работа за превенция на рисковото поведение, сред деца от ромска общност

Изпълнител:сдружение „Съучастие“

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключeн договор между Общината и сдружението.

 

8.

Финансиране за оборудване на „Дневен център  за работа с деца с проблемно поведение“ към  сдружение „Отвори очи”

Средставата се отпускат в съответствие със Споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска Св.Митрополия и Община Варна.

Субсидията се предоставя на  два трансфера на основание сключен договор между Общината и сдружението.

 

II.

 Превантивни програми и дейности, изпълнявани от дирекция „превенции“

 (д. 239 „Местна дейност –Превенции”)

 
 

9.

·       Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V-VII клас

Програмата се изпълнява съгласно изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. на МЗ и МОН за условията и реда за  осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества. Програмата е въведена в ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Г. С. Раковски“, СУ „Димчо Дебелянов“, ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Константин Арабаджиев“, ОУ „Свети Иван Рилски“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Елин Пелин“, ОУ „Христо Ботев“, СУ „Любен Каравелов“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Черноризец Храбър“, СУ „Неофит Бозвели“,СУ за ХНИ „К. Преславски“, ОУ „Захари Стоянов“, СУ „Климент Охридски“

 ·       Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици VIII-XII клас

Програмата включва четири основни направления:

- Превенция на употребата на наркотични вещества (дейностите в това направление се осъществяват, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за  осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН)

            - Превенция на трафика на хора

            - Превенция на рисковото сексуално общуване, ХИВ/СПИН и СПИ

            - Превенция на правонарушенията извършвани от деца

           Програмата се изпълнява в:

            - училища с разкрити превантивни клубове, работещи по метода „връстници обучават връстници“ - (I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУ за ХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия,  МГ „Д-р П. Берон“, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров",  Варненска търговска гиманизия “Георги Стойков Раковски“, Професионална гимназия по икономика „д-р Иван Богоров“,  Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Н.Хайтов“, СУЕО „А.С Пушкин“

  - училища без разкрити превантивни клубове

·       Дигитална платформа за превенция на рисковото поведение сред деца “P2P”

 

·       Развитие на мрежата от доброволци, работещи по метода „връстници обучават връстници“ – училищни и студентски превантивни клубове, доброволчески школи и срещи, церемонии по награждаване на изявени ученици и студенти и др.

 

·       Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск. Програмата се изпълнява в съответствие с изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за  осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН

·       Превантивни кампании и инициативи в общността

- Кампания посветена на „Международния ден за безопасен интернет”,  в партньорство с Национален център за безопасен интернет

- Кампания „Закъде пътуваш?“, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, ОД на МВР, Бюро по труда – Варна, средни и висши учебни заведения, НПО и медии

- Кампания „Открити дни на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“, в партньорство с  ОД на МВР и училища

- Информационна кампания „Не шофирай, ако си пил!”, в партньорство с  ОД на МВР – Варна, сектор „Пътна полиция”, Областен отдел „Автомобилна администрация“, Асоциация за защита на застраховани и пострадали при пътно транспортни произшествия, варненски  училища и университети, НПО и др.

     - Състезание - викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“,  в партньорство с ЦКБППМН,  ОД на МВР – Варна и училища.

- Седмица посветена на „17 май - Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН”, в партньорство с РЗИ – Варна, МУ – Варна, НПО

- Кампания Без дрога на пътя“ по повод  „26 юни – Международен ден против употребата и търговията с наркотици”, в партньорство с ОД на МВР,  здравни заведения, средни и висши учебни заведения, НПО и медии

- Кампания „Синьо сърце“, посветена на „30 юли - Международния ден за борба с трафика на хора“, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, ОД на МВР,  средни и висши учебни заведения, НПО и медии

- Лятна антиСПИН кампания,  в партньорство с   РЗИ – Варна, МУ – Варна, организации, работещи по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ

- Кампания по повод 10 октомври – Световен ден на психичното здраве, в партньорство с Общински съвет по наркотичните вещества, висши учебни заведения и др.

- Кампания по повод  „18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора”, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, ОД на МВР,  средни и висши учебни заведения, НПО и медии

- Кампания по повод „1 декември – Световен ден за борба със СПИН”, в партньорство с  РЗИ – Варна, МУ – Варна, организации, работещи по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ

- Други национални кампании на местно ниво

·       Дейности по прилагането на местно ниво на Национална стратегия за борба с наркотиците и План за действие, Национална стратегия и програми за борба с трафика на хора (в.ч. и Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик), Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ, национални програми и правни норми, свързани с работата с деца с конфликт със закона, други национални стратегии и програми в областта на превенция на рисковото поведение

 -      Семинари и конференции с български и международни експертни лица;

-      Обучения и тренинги за професионалисти, работещи с деца и младежи в риск и тяхното социално обкръжение

·         Провеждане на количествени и качествени изследвания за оценка на нагласи и проблемни поведения

        

 

 

 

 


 
 

 

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.