Консултативният съвет по превенция на ХИВ/СПИН е обществен орган, който е създаден във връзка с проблема ХИВ/СПИН и координира изпълнението на национални и местни политики в това направление на територията на община Варна.

Основната цел при създаването на този орган е да се обединят усилията на всички институции, организации и структури на гражданското общество, имащи ангажимент, касателство или въздействие върху тях на проблема ХИВ/СПИН. Също така структури, ангажирани, по силата на своята функционална характеристика, с групи от населението във висок риск от заразяване с ХИВ, породен от рисково поведение или социокултурални специфики на живот.

По този начин се създава и институционализира партньорска мрежа за работа по проблемите на ХИВ/СПИН.

Тази партньорска мрежа се ангажира със създаване и реализиране на местни политики; превенция на разпространението на рискови по отношение на ХИВ/СПИН поведения; наблюдение и анализ на рисковите фактори и на разпространението на инфекцията; мониторинг и контрол на ХИВ/СПИН и на изпълнението на дейности; застъпничество за осигуряване на устойчивост на ангажимента на обществото към проблема ХИВ/СПИН.

Функции на Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН:

- да подпомага разработването на основните насоки и приоритети на общинската политика за превенция на ХИВ/СПИН;

- да подпомага разработването на ежегодните програми за превенция на ХИВ/СПИН, осъществявани от дирекция “Превенции”, Община Варна;

- да подпомага координацията по изпълнението на дейностите по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на територията на община Варна;

- да осъществява обществен контрол на изпълнението на общинската политики по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ

- координация на дейностите по прилагането на Общинската стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и осъществяването на националната политика по превенция и контрол на ХИВ/СПИН на местно ниво.

Съветът е създаден на 10.01.2009г. със заповед на Кмета на Община Варна, като състава и функциите му се определят с Правилник за организацията и дейността.

Към съвета е създадена постоянна Младежка група, включваща представители на студентски и ученически съвети, младежки организации и ангажирани млади хора.

Координацията по изпълнение на решенията на Консултативния съвет е възложена на дирекция «Превенции». 

Заповед за актуалния състав на съвета.

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.