На основание чл. 5 от Закона за борба с трафика на хора, през 2008 г. в гр. Варна е създадена Местна комисия за борба с трафика на хора със заповед на кмета на Община Варна и с решение на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Съгласно чл. 8 от Закона за борба с трафика на хора, местната комисия:

1. организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации в региона по прилагането на закона;

2. осъществява държавната политика и стратегия в областта на борбата с трафика на хора на територията на региона;

3. осъществява изпълнението на националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му на територията на региона;

4. подпомага организацията за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора;

5. участва в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие на трафика на хора;

6. организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лицата от рисковите групи на трафика на хора в региона;

7. реализира програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора в региона.

Съставът на местните комисии е от 3 до 7 членове и се определя със заповед на кмета.

Състав на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна:

Председател: Тодор Иванов – зам.-кмет на Община Варна

Зам.-председател: Светлана Коева – директор на дирекция „Превенции”, Община Варна

Членове:

Владислав Томов – адм.ръководител – прокурор в Районна прокуратура – Варна

Силвия Кирилова – инспектор в сектор БОП – Варна към "ГД БОП" - МВР

Мустафа Мустафа – инспектор в сектор „ППВОО”,отдел "КП" при ОД МВР – Варна

Стефан Христов – инспектор  ГПУ – Варна

Адриана Григорова – директор на дирекция „Социално подпомагане”, Варна

Секретар:

Димитър Василев – гл. експерт „Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора", дирекция "Превенции"

Допълнителни членове:

Анна Николова – председател на Фондация „ЕС О ЕС – семейства в риск”

Илиян Ризов – председател на Сдружение „Съучастие”

Петя Атанасова - представител на сдружение "АВОПН"

Д-р Борислав Станчев – гл.експерт „Превенции”, дирекция „Превенции”, Община Варна

Камен Аполонов – ст.инспектор „ЕКОР", дирекция „УСКОР”, Община Варна

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok