Съгласно чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ бр.30/1999 г.; ДВ бр.63/2000 г.) и Постановление № 10 на МС от 17.01.2001 г. и във връзка с писмо № 62-НС-55/02.07.2001 г., за изпълнение политиката на Националния съвет по наркотичните вещества, Общински съвет - Варна с Решение № 1592-14, Протокол № 32 от 11.02.2002 г., учредява Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, чиито функции и задачи се определят с раздел IV от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества (ДВ бр.8/2001 г.).

Общинският съвет по наркотичните вещества (ОбСНВ) е колективен орган, които разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотичните вещества в общината чрез Превантивно-информационния център (ПИЦ) като звено на общинско равнище.

Превантивно-информационният център осъществява превантивни дейности и програми, както и събира, съхранява и анализира информацията на общинско равнище, която е необходима за осъществяването на общинската програма за борба срещу наркотиците и подпомага работата на Областния съвет по наркотичните вещества.

При изпълнението на националната политика, ПИЦ се ръководи методически от НЦН, а при изпълнението на общинските програми, ПИЦ се ръководи и контролира от ОбСНВ – Варна.

ОбСНВ се състои от Председател, Зам.-председател, Секретар и членове. Те са определени с решение на Общински съвет –Варна.

го

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.