Съгласно чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ бр.30/1999 г.; ДВ бр.63/2000 г.) и Постановление № 10 на МС от 17.01.2001 г. и във връзка с писмо № 62-НС-55/02.07.2001 г., за изпълнение политиката на Националния съвет по наркотичните вещества, Общински съвет - Варна с Решение № 1592-14, Протокол № 32 от 11.02.2002 г., учредява Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, чиито функции и задачи се определят с раздел IV от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества (ДВ бр.8/2001 г.).

Общинският съвет по наркотичните вещества (ОбСНВ) е колективен орган, които разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотичните вещества в общината чрез Превантивно-информационния център (ПИЦ) като звено на общинско равнище.

Превантивно-информационният център осъществява превантивни дейности и програми, както и събира, съхранява и анализира информацията на общинско равнище, която е необходима за осъществяването на общинската програма за борба срещу наркотиците и подпомага работата на Областния съвет по наркотичните вещества.

При изпълнението на националната политика, ПИЦ се ръководи методически от НЦН, а при изпълнението на общинските програми, ПИЦ се ръководи и контролира от ОбСНВ – Варна.

ОбСНВ се състои от Председател, Зам.-председател, Секретар и членове. Те са определени с решение на Общински съвет –Варна.

го

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok