Консултативният съвет по превенция на ХИВ/СПИН е обществен орган, който се създава във връзка с проблема ХИВ/СПИН и за координиране изпълнението на национални и местни политики в това направление на територията на община Варна.

         Основната цел при създаването на този орган е да се обединят усилията на всички институции, организации и структури на гражданското общество, имащи ангажимент, касателство или въздействие върху тях на проблема ХИВ/СПИН. Също така структури, ангажирани, по силата на своята функционална характеристика, с групи от населението във висок риск от заразяване с ХИВ, породен от рисково поведение или социокултурални специфики на живот.

         По този начин се създава и институционализира партньорска мрежа за работа по проблемите на ХИВ/СПИН.

         Тази партньорска мрежа се ангажира с:

– създаване и реализиране на местни политики;

- превенция на разпространението на рискови по отношение на ХИВ/СПИН поведения;

- наблюдение и анализ на рисковите фактори и на разпространението на инфекцията;

- мониторинг и контрол на ХИВ/СПИН и на изпълнението на дейности;

- застъпничество за осигуряване на устойчивост на ангажимента на обществото към проблема ХИВ/СПИН.

         Консултативният съвет има следните функции:

- да подпомага разработването на основните насоки и приоритети на общинската политика за превенция на ХИВ/СПИН;

- да подпомага разработването на ежегодните програми за превенция на ХИВ/СПИН, осъществявани от дирекция “Превенции”, община Варна;

- да подпомага координацията по изпълнението на дейностите по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на територията на община Варна;

- да осъществява обществен контрол на изпълнението на общинската политики по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ

- координация на дейностите по прилагането на Общинската стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и осъществяването на националната политика по превенция и контрол на ХИВ/СПИН на местно ниво.

         Съветът е създаден на 10.01.2009г. със заповед на Кмета на Община Варна, като състава и функциите му се определят с Правилник за организацията и дейността.

         Към съвета е създадена постоянна Младежка група, включваща представители на студентски и ученически съвети, младежки организации и ангажирани млади хора.

           Координацията по изпълнение на решенията на Консултативния съвет е възложена на дирекция «Превенции».

        

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.