Автобробег с иеромонах Анатолий БерестовПрограмата е разположена в Православен център за духовно обгрижване „Св. Боян Енравота” към Варненска и Великопреславска митрополия.

Програмата има доброволен характер и за нея могат да кандидатсват пълнолетни мъже с история на зависимост към опиати, преминали фаза на детоксификация и демонстрирали висока мотивация за промяна. Капацитетът на програмата e 20 места като продължителността на престоя е между една и три години.

Основната цел на програмата е постигането на устойчива позитивна поведенческа промяна чрез извършване на терапевтиччни действия основани на духовността, христианските ценности, морал и вяра.

Програмата включва три етапа:

-оценка, мотивиране и подготовка за включване

-включване и интензивна работа за постигане на устойчива поведенческа промяна в резидентни условия

-напускане на резидентната среда с последващи интервенции за поддръжка и подкрепа, в т.ч. превенция на рецидив.

Екипът се състои от седем терапевти и консултанти, преминали специализирани обучения и тренинги.

thumb6 varna ORIG