Програмата е разработена през 2001 г. от Превантивно-информационен център по наркотичните вещества (сега – дирекция „Превенции”, Община Варна)Условията за реда на кандидатстване, оценяване и финансиране на проектите са уредени с Наредба приета от Общински съвет- Варна.

Основна цел на програмата е да се стимулират инициативи на неправителствени организации при осъществяване на превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, както и подкрепа в създаването и функционирането на ефективна мрежа от организации, институции, професионалисти и доброволци, осъществяващи дейности в това превантивно поле.

Финансирането на проектите се осъществява през бюджета на дирекция „Превенции“, Община Варна.

Всяка година дирекция „Превенции“ финансира проекти за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора в областите превенция на наркомании, асоциално поведение, превенция на ХИВ/СПИН и превенция на трафика на хора.

thumb6 varna ORIG