Програмата се изпълнява от дирекция „Превенции“ в Община Варна, с разрешение №147/09.05.2017г. на директора на Националния център по наркомании, съгласно изискванията на Наредба № 6/11.04.2014 г. на Министерството на здравеопазването  и Министерството на образованието и науката за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества.

Финансирането на дейностите се осигурява през бюджета на дирекция „Превенции“.

         Основната цел на Програмата е да ограничи разпространението на употребата на наркотични вещества сред основната целева група, чрез предоставяне на достатъчна, обективна и достъпна информация, изграждане на мотивация и поведенчески умения за водене на здравословен живот и подкрепа на училищната политика за осигуряване на защитена социална среда.

         Основна целева група: Ученици от VIII – XII клас във варненски училища, с разкрити училищни превантивни клубове, работещи по метода „връстници обучават връстници“.

Вторични целеви групи: Представители на училищната общност: учители, училищни психолози, педагогически съветници, училищни лекари и медицински сестри; родители; представители на институции и организации, професионално ангажирани с работа в училищната общност.

         В методологичен план Програмата е структурирана в рамките на стратегиите за училищно базирана универсална превенция, допълнена с елементи от превантивните стратегиите по отношение на обкръжаващата среда (т. нар. превенция на средата). Като водещ работен подход е възприет метода „връстници обучават връстници“.

         Дейностите са в две направления:

  1. Предоставяне на информация и обучение за превенция на употребата и злоупотребата с наркотиците и други психоактивни вещества(разработване, тестване и разпространение на информационни материали; образователни сесии за ученици; обучение на ученици в неформална среда; обучение на учители).
  2. Промоция на здравословен начин на живот в училищната общност и подкрепа в развиването на училището, като защитена социална среда(изграждане на „Училищна коалиция срещу наркотиците“, превантивни кампании и др.)

         Програмата е въведена в 11 варненски училища – I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУ за ХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия,  МГ „Д-р П. Берон“, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", Варненска търговска гиманизия “Георги Стойков Раковски“, Професионална гимназия по икономика „д-р Иван Богоров“ и СУЕО „А.С Пушкин“.

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.